SAT本土化教学第一品牌

咨询电话:020-62236090
咨询电话:020-62236091

TOEFL Junior

紫铭教育TOEFL  20142015年传统课程

 

 

TOEFL Junior面授一对一课程、远程视频一对一课程        

课程性质

开课时间

地点

费用

TOEFL Junior-VIP

面授一对一

双方协商授课时间

紫铭教育(广州)

体育中心

400 / 课时

视频面授一对一

不限制地域(需有网络)

400 / 课时

 

 

推荐TOEFL Junior火热课程

 

        

         TOEFL Junior考前必学班

          (适合小学至初二学生)

班级性质

开课时间

课时

地点

费用

TOEFL Junior

基础班

(周末半天班)

2014-10-252015-01-11

2014-11-082015-03-29

2014-12-272015-04-19

更多开课时间,请咨询

66

紫铭教育(广州)

体育中心

13880

TOEFL Junior

强化班

(周末半天班)

2014-10-252014-12-25

2014-11-082015-03-15

2014-12-272015-04-05

更多开课时间,请咨询

72

紫铭教育(广州)

体育中心

19800

TOEFL Junior

基础强化班

 

2014-12-272015-03-29

2015-01-032015-03-29

2015-03-072015-05-31

更多开课时间,请咨询

168

紫铭教育(广州)

体育中心

39800

TOEFL Junior听力提分班

 

2014-11-012014-11-23

2014-11-162014-12-13

2014-12-062014-12-28

2014-12-202015-01-11

更多开课时间,请咨询

24

紫铭教育(广州)

体育中心

6800

TOEFL Junior

短期特训班

 

(全日制)

2014-11-052014-11-18

2014-12-032014-12-16

2015-01-012015-01-14

更多开课时间,请咨询

48

 

紫铭教育(广州)

体育中心

 

12800

TOEFL Junior高分突破班

 

(全日制)

2014-12-032014-12-30

2015-01-012015-01-28

2015-01-132015-02-06

更多开课时间,请咨询

120

紫铭教育(广州)

体育中心

35800

TOEFL Junior单项查缺补漏

2014-10-192014-10-24

2014-11-122014-11-19

2014-12-092014-12-16

更多开课时间,请咨询

12

紫铭教育(广州)

体育中心

2880

TOEFL Junior

精讲精练

金牌班

2014-12-272015-03-29

2015-01-032015-03-29

2015-03-072015-05-31

更多开课时间,请咨询

138

紫铭教育(广州)

体育中心

39800